TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Trang chủ / TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Tài khoản giao dịch Order Rongdo5sao Logistics

- Vietcombank (VCB):    0611001964608 PHAM TUONG VINH

- Techcombank (TCB): 13824386000011 PHAM TUONG VINH

- Hàng Hải (MSB):       03668016996868 PHAM TUONG VINH

 

 

Tài khoản giao dịch hàng Vận chuyển:

- Ngân hàng Quân Đội (MB):   0120111096868 PHAM TUONG VINH